Milan Bauer

* 11. srpna 1960

vynikající grafik a mistr náročné techniky leptu. Milan Bauer je dědicem nejlepších tradic fantaskních technických ilustrací, jak je známe například od ilustrátorů románů Julia Verna (Édouard Riou, Léon Benett, George Roux a další). Kromě technických objektů se v jeho kompozicích hojně vyskytují zvířecí témata, obvykle ve vzrušujícím sepětí se světem strojů a roztodivných vynálezů. Kromě volné tvorby se Milan Bauer věnuje také tvorbě známek, knižní ilustraci, ex-libris a grafickému designu. Milan Bauer žije a tvoří v Plzni.