Milan Kuzica

* 1962

Mimořádně všestranný  umělec slovenského původu usazený dlouhá léta v Česku. Jeho tvorba zahrnuje design, malbu a zejména uměleckou plastiku. Tvoří jak z litého bronzu, tak ze škály moderních materiálů. Milan Kuzica skvěle zvládl klasickou figuraci, ale také organická a abstraktní témata včetně monumentálních provedení. Velkou popularitu si v posledních letech získal v Austrálii, kam je opakovaně zván na nejprestižnější výstavy.