Karel Toman

*27. února 1931 †2. října 2000

Studoval u prof. V. Sychry a prof. V. Pukla na Akademii výtvarných umění v Praze. Zaměřoval se na techniku dřevorytu a barevnou litografii s fantastickými motivy, zpracovával různé figurální a historické náměty. Dále se věnoval známkové tvorbě, ex libris, časopisecké a knižní ilustraci. Nedílnou součástí jeho tvorby jsou volné perokresby. Při tvorbě volné grafiky se Karel Toman zpočátku věnoval dřevorytu a později především barevné litografii,v níž kreslil scénky z italské Commedia Dell’Arte v duchu ilustrací ke starým kramářským písním. Stal se také skutečným odborníkem v oblasti militarií. Samostatnou kapitolu jeho tvorby tvoří pohádková témata a také vystřihovánky papírových vojáčků. Brzy se stal také vyhledávaným knižním ilustrátorem. Na jeho kresbách je patrný vliv Zdeňka Buriana a Gustava Kruma. Vedle klasické literatury a pohádek ilustroval také knihy odborné a historické. Pro časopis Junák vytvořil v letech 1969-1970 obrázkové seriály s vlastním textem.